Kennel Virgmagic!!!

             BeardeCollies Skye Terriers                                              

  SKYE TERJER

                        JUGER EDELWEISS GUARANTY OF SUCCESS- JettyJuger Edelweiss Guaranty Of Success 05.06.2011


13 kuune

 

5,5 kuune

 

          s. 19.01.2009

                       Olivia The Orlando*Juger Edelweiss Cosa Nostra

 

EST CH

EST JCH, LV JCH, LT JCH, BALT JCH, RUS JCH

VSP Beebi, TP Kuts, 3*VSP Kuts

Kuts BIS-1

5*JunSert

VSP jun

 

Kasvatajad Julia ja Mihhail Knut kennelist Juger Edelweiss, Eesti

 

 x